Oslavy pohanských svátků

Pohanské kolo roku

Už od samého vzniku Osady se věnujeme oslavám všech osmi svátků Pohanského kola roku.

V keltské terminologii se nazývají Yule, Imbolc, Ostara, Beltine, Litha, Lugnasad, Mabon, Samhain.

Téměř všechny staré kultury je slavily pod jinými jmény, ale v podobných časech.

Kterým božstvům byly věnovány, to dnes tušíme. Průběh samotných rituálů však dnes můžeme téměř jen hádat.

Proto naše obřady jsou věnovány hlavně Matce Přírodě a místním duchům. Své Bohy každý uctí po svém či je zmíní při přípitku.

Termíny našich oslav těchto svátků najdete v kalendáři akcí. Fotky ani reporty z nich zde však zveřejněny nebudou – tyto chvíle patří jen Bohům a vám samým!

Podobné příspěvky