Vize Barbarské osady

Naší vizí jsou zážitky, sdílení, autonomie, život v přírodě, setkávání se podobně laděných lidí a postupné budování menší osady ve stylu fantasy.

Chceme se dobře bavit a užívat každého dne, ale zároveň se chceme i vzdělávat a poukazovat na určité věci ve světě kolem nás.

Činnosti a projekty spjaté s Osadou

 • Vytváření společenství, spolupráce a sdílení

  Lidé, kteří jezdí na Osadu pomáhat s jejím budováním, účastní se akcí nebo přijíždějí pouze na odpočinek, se zde navzájem poznávají a vytváří tak menší společenství.

  Každý se angažuje dle své ochoty a vůle, nikoho do ničeho nikdo nenutí a není zde nějaké „členství“ s poplatky a podobnými věcmi.

  Osada skýtá mnoho možností jak se realizovat a v budoucnu se tyto možnosti budou pochopitelně rozšiřovat.

  Nezištně a volně se zde tedy může utvořit funkční a emancipované společenství založené na ochotě sdílet a pomáhat, které může zahrnovat i místní občanské spolky či ekologická sdružení.

  Podoba a směr tohoto společenství nechť vznikne samovolně a svobodně.

 • Budování a stavba barbarské osady

  Stavba menších atmosférických staveb a stylových doplňků.

 • Rekonstrukce ruiny starého mlýna

  Na pozemku se nachází ruina starého kamenného mlýna. Za asistence řemeslníků se mlýn postupně obnoví, zastřeší a bude užíván jako příležitostná taverna.

 • Pohanská svatyně

  Lidé z České pohanské společnosti vybudovali na Barbarské osadě menší pohanskou svatyni tvořenou kamenným kruhem a oltářním stolcem.

  Svatyně nyní slouží hlavně k oslavám pohanských svátků Kola roku a není zasvěcena zcela konkrétnímu Božstvu- praktikuje se zde obecné pohanství, tedy hlavně víra v sílu přírody.

 • Archeologický a historický výzkum celé lokality

  Zajímá nás, jak pozemek využívali předchozí majitelé a jak byl celý mlýn postaven. Postupně budeme odkrývat staré zdivo, prolézat archivy a skládat tak možnou historickou podobu celého stavení.

 • Pořádání kulturních akcí a setkání

  Jedná se o všemožné menší  akce soukromého charakteru, zpravidla s počtem do 100 účastníků.

  Např. promítání, divadlo, šermířská představení, dřevárny, koncerty, setkání, dobové táboření, dětské dny… Zatím kraluje již tradiční menší hudební  festival Barbarfest, který se koná každý rok na konci léta.

 • Trvale udržitelný způsob života

  Jeho udržování, šíření a praktikování v souladu s ekologií a poznáváním přírody. Sdílení zkušeností a poznání.

  Sdílení nabytého poznání je nezbytnou součástí cesty, která vede k pozitivním společenským změnám – pouze dobře informovaní a správně angažovaní lidé mohou posunout vývoj společnosti správným směrem.

  Enviromentalismus a kolektivní sdílení jsou základními startovními body, ze kterých vychází tato cesta poznání a o jejím průběhu zde bude psáno.

 • Pořádání seminářů a diskuzních fór na různá aktuální témata.

  Rádi bychom časem navázali spolupráci s různými občanskými iniciativami a sdruženími a poskytli tak prostor pro pořádání diskuzí a vzdělávacích programů, především v oblastech, kterým se Osada dlouhodobě věnuje – tedy historie, fantasy, ekologie a společenské změny.

 • Provozování youtube kanálu „Bydlíme v lese“

Formou krátkých videí budeme postupně odkrývat celý náš příběh.

Chceme sdílet naše zkušenosti se stavbou domu, žitím v přírodě a  z  budování Barbarské osady.  Hlavním cílem je inspirovat a informovat ty, kteří se chtějí podobnou cestou vydat a pobavit ty, které to  zajímá.

Odkaz na kanál zde: https://www.youtube.com/watch?v=DpXOuOGZ3jQ&t=61s

Co přinese čas?

Činnosti a projekty mohou časem dle situace přibývat či ubývat.

Jak sami vidíte, náš záběr je široký – od zábavy až po vážná společenská témata…

Chtěli bychom být takovým „majákem“ pro souznějící lidi- ukazovat a vytvářet jednu z možných alternativ k dnešnímu uspořádání světa.

Stavební plán

Finální podoba Barbarské osady by měla připomínat menší opevněnou slovanskou vesnici z počátku 10. století našeho letopočtu. Nyní je hlavní dokončit stávající malé stavby.

Materiály

Stavby jsou plánovány jako bez-základové (až na srub k trvalému bydlení) s užitím zbytkových dřevěných kulatin z lesa v kombinaci s kamenem a nařezaným smrkovým dřevem. Jako izolace bude užita převážně sláma a hliněné omítky, popř. proplétané vrbové proutí nebo krátké dřevěné kulatiny. Moderní prvky se budou užívat v minimální míře a tak, aby nebyly na první pohled vidět.

Celá Osada bude stylizována do historizujícího/přírodního stylu, nejsme však vázáni na konkrétní historické období.